preloader

DAAMINET...

مطالب مفید دامینت

آیا گاوهای ژنومیک در صنعت گاو شیری قابل اعتماد هستند؟
7 مهر 1400

آیا گاوهای ژنومیک در صنعت گاو شیری قابل اعتماد هستند؟

گاوهای نر ژنومیک، امروزه در بسیاری از گله ها جهت ایجاد پیشرفت ژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مقاله بررسی اثرات به جای مانده از این منابع ژنتیکی در افزایش بازدهی گله های گاو شیری می باشد.

ادامه مطلب
اهمیت دوره انتقال در گوساله ها
24 مهر 1400

اهمیت دوره انتقال در گوساله ها

از نظر بسیاری از محققان از جمله پروفسور کرتز 3 دوره حیاتی در پرورش گوساله ها وجود دارد که هر کدام از آنها تاثیر بسزایی برای داشتن دامهایی سالم و پرتولید در گله  خواهند گذاشت.

ادامه مطلب
اهیمت در نظر گرفتن صفات سلامتی در انتخاب منابع ژنتیکی گله گاو شیری
4 آذر 1400

اهیمت در نظر گرفتن صفات سلامتی در انتخاب منابع ژنتیکی گله گاو شیری

منابع ژنتیکی مورد استفاده در گله، یک بخش بسیار مهم، واقعی و قابل اندازه گیری در گاوهای سالم می باشند.

ادامه مطلب